Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2017

| |
Ngày 05 tháng 6 hằng năm được Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay và đã trở thành hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức, trong đó chú trọng tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” với các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội. Chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm nay là “Sống hài hòa với thiên nhiên”, thời gian phát động là từ nay cho đến hết tháng 7 năm 2017.

Nhằm hưởng ứng các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có Công văn số 520/KKT-QLTNMT hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung như vận động công nhân viên, người lao động làm vệ sinh khu vực sản xuất, nơi làm việc; phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, cống rãnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải, khí thải và hệ thống quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại nhằm đảm bảo các hệ thống trên luôn hoạt động tốt; thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng cam kết tại hồ sơ bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; tổ chức các buổi mít tinh, tập huấn nhằm phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện việc biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, công nhân viên có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại doanh nghiệp.

Chi tiết nội dung của băng rôn, khẩu hiệu và Công văn số 520/KKT-QLTNMT xin bấm tải về để xem <tải về>.