Công bố đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính

| |

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:

  1. Số điện thoại:

- 0903.505458 - Ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban

- 0903.557487 - Bà Vương Thị Lệ Huyền  - Chánh Văn phòng

- 02583.810440 - Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ

- 02583.822765 - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

  1. Địa chỉ thư điện tử:

- hdphi.bqlvp@khanhhoa.gov.vn         

- vtlhuyen@khanhhoa.gov.vn

- cchc.snv@khanhhoa.gov.vn hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com

- pkstthc.stp@khanhhoa.gov.vn

  1. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn.

 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà.