Hội nghị tổng kết thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 Khối doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

| |
Sáng ngày 09/3/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 của Khối doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại Hội trường Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Đến tham dự Hội nghị có ông Thái Huy Đức – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; ông Nguyễn Trọng Hoàng – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; ông Lê Xuân Hải – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Mai Xuân Trí – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Biên – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế; và Đại diện Lãnh đạo của các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hoàng – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Khối doanh nghiệp trong KKT Vân Phong và các KCN tỉnh. Đồng thời, đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhận có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
1.jpg (79 KB)
2.jpg (74 KB)
3.jpg (68 KB)
4.jpg (70 KB)

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thống nhất ký kết giao ước thi đua và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác trong năm 2017.

5.jpg (81 KB)

Ký kết giao ước thi đua giữa các Công ty TNHH NMTB Hyundai –

Vinashin, Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam, Công ty TNHH Long Sinh

Phùng Phan Phương Thảo