Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016

| |
Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016. Chủ trì hội nghị gồm các ông: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Với sự tham dự của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa và đại diện của gần 200 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2016-11-30 Hoi nghi doi thoai lan 2 nam 2016.jpg (223 KB)
Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2016

Hội nghị lần này, bên cạnh tập trung giải quyết các vướng mắc mới phát sinh, các vướng mắc cũ chưa giải quyết xong hoặc đã giải quyết nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng sẽ tiếp tục được đưa ra tháo gỡ.

Chia sẻ với những khó khăn của Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Sơn Hải cho rằng, các khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chủ yếu có nguyên nhân từ 2 phía: cơ quan chức năng và Doanh nghiệp. Khi Doanh nghiệp phát hiện các vướng mắc từ những thủ tục hành chính và có ý kiến thì cơ quan chức năng cần xem xét nếu thấy quy định không hợp lý phải kiến nghị sửa đổi. Thời gian qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách năm 2016 của tỉnh vẫn đạt với tỷ lệ cao. Điều đó thể hiện sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng Doanh nghiệp. “Để tạo điều kiện tối đa cho Doanh nghiệp phát triển, tôi đề nghị các vướng mắc không nên để đến khi gặp nhau tại hội nghị mới nêu lên để giải quyết. Như vậy là rất chậm, cần giải quyết ngay để không làm mất đi cơ hội kinh doanh của Doanh nghiệp”, ông Trần Sơn Hải nhấn mạnh.

Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hàng tháng, Sở Kế hoạch - Đầu tư đều phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các sở, ngành tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình giải quyết các khó khăn và vướng mắc cho Doanh nghiệp. Từ ngày 1/10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập đường dây nóng nhằm trả lời trực tiếp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp. Đến nay, Sở đã tiếp nhận 26 trường hợp gọi đến, trong đó có 1 trường hợp liên quan đến đấu thầu, 8 trường hợp liên quan đến thủ tục đầu tư và dự án đầu tư, 17 trường hợp còn lại liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Hàng tháng, Ban Quản lý tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chủ động giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ban và đề xuất giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Quản lý đã tiếp nhận 48 nội dung khó khăn, vướng mắc của 20 doanh nghiệp, kết quả giải quyết: đã giải quyết 26 nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc của 12 doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các sở ngành; còn lại 22 nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc của 13 doanh nghiệp đã được Ban Quản lý tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh giải quyết tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016. Tại Hội nghị, đa số các nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc đã được UBND tỉnh, các sở ngành trả lời cho doanh nghiệp, bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung phản ánh chưa được giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ông Trần Sơn Hải ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục giải quyết triệt để cho doanh nghiệp. Đồng thời trong thời gian tới, Tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và mong muốn có sự phản hồi, đóng góp chia sẻ của doanh nghiệp với chính quyền; nâng cao vai trò của các hiệp hội trong việc phản hồi, góp ý về chính sách, thủ tục hành chính để sửa đổi bổ sung; các sở, ngành cần chủ động phát hiện những quy định còn bất cập để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi.