Hội nghị “gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Nam Trung Bộ 2017”

| |
Ngày 06/10/2017, Bộ Ngoại Giao và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Nam Trung Bộ năm 2017” tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.  Đến dự Hội nghị, có sự tham gia của khoảng 300 đại biểu từ các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt với sự hiện diện của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản và các công ty Nhật đầu tư tại Việt Nam.

1.jpg (131 KB)

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Nam Trung Bộ 2017”

Hội nghị được diễn ra với 4 phiên họp thảo luận sôi nổi về 4 chủ đề: Hợp tác phát triển; Đào tạo và Hợp tác nguồn nhân lực; Hợp tác địa phương, văn hóa và du lịch; và Hợp tác kinh tế đầu tư với mục đích góp phần đẩy mạnh và tăng cường sự hợp tác cấp độ địa phương giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.