Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

| |
Ngày 17/08/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tham gia “Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018” tại thành phố Nha Trang do Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại - Bộ Công Thương tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1.jpg (91 KB)

Tại Hội nghị, thạc sĩ Luật - Ông Phạm Văn Chắt tập trung phổ biến các thông tin về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) - Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế; chủ trương và giải pháp của Chính phủ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); và hướng dẫn thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

Qua Hội nghị này, các cán bộ của Ban có cơ hội được bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời được nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng website để có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và nước ngoài, thông qua các ứng dụng phần mềm để quản lý thông tin cũng như xử lý công việc hành chính một cách khoa học và hiệu quả./.