Kết nối trang FANPAGE NHA TRANG NGÀY MỚI

| |
Nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi người dân dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chính thức mở trang fanpage Nha Trang ngày mới trên Facebook tại địa chỉ: www.facebook.com/NhaTrangNgayMoi.

Tất cả những ai yêu mến Nha Trang - Khánh Hòa từ nay sẽ có thêm một nơi tin cậy để chia sẻ cảm xúc, tình cảm cũng như những ý kiến nhằm góp phần xây dựng vùng đất thanh bình, mến khách này ngày thêm giàu đẹp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong khuyến khích công chức, viên chức, người lao động cơ quan và bạn đọc thường xuyên truy cập fanpage "Nha Trang Ngày Mới"  nhằm kết nối sâu rộng trong xã hội bằng cách làm theo hướng dẫn kèm theo.