Tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử”

| |

Để nâng cao chất lượng quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, ngày 11/4/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn triển khai phần mềm “Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử”.

Tham dự Lớp tập huấn có sự tham gia của các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các đồng chí đến từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các giảng viên của Cục Việc làm. Tại buổi tập huấn các đơn vị đã được nghe hướng dẫn thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp và cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động qua mạng điện tử (trực tuyến cấp độ 3). Tiếp đó là thực hành sử dụng phần mềm và tiến hành trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc cho các doanh nghiệp.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/07/2017 sẽ bắt đầu áp dụng triển khai thực hiện phần mềm “Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử”.

Để biết thêm thông tin về phần mềm, cũng như về nội dung hồ sơ, tạo tài khoản đăng nhập và các hướng dẫn sử dụng phần mềm, doanh nghiệp truy cập vào trang Dịch vụ công Quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam theo đường dẫn http://ldnn.vtick.vn/.