Tập huấn về vận hành hệ thống thông tin Quốc gia về Đầu tư nước ngoài

| |
Ngày 17/08/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tham dự buổi tập huấn về hệ thống cấp Giấy chứng nhận đầu tư online, báo cáo và hệ thống Xúc tiến đầu tư cho các cán bộ quản lý ĐTNN của các địa phương do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, nhằm chuẩn bị đưa hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vừa được nâng cấp vào vận hành chính thức.

2.jpg (99 KB)

Tập huấn về vận hành hệ thống thông tin Quốc gia về Đầu tư nước ngoài

Tại buổi tập huấn, đại diện của Cục Đầu tư nước ngoài đã hướng dẫn học viên thực hành các thao tác để vận hành các phần mềm hệ thống, cụ thể như báo cáo trực tuyến, báo cáo đầu ra, xúc tiến đầu tư và hệ thống cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến.

Việc tập huấn các nội dung trên nhằm giúp các cán bộ quản lý ĐTNN của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng và của các địa phương nói chung nâng cao khả năng khai thác, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào thực tiễn công việc; phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả và nhanh chóng./.