Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

| |

Ngày 15/3/2019, Ban tham dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, quán triệt triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 do ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

1.jpg (78 KB)

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Đối với công tác cải cách hành chính, năm 2018, Ban đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ và có ý nghĩa thiết thực. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CCVC cơ quan, chỉ số CCHC của Ban trong năm 2018 đạt 89,9% , tăng 9,25% so với năm 2017, xếp loại Tốt và đứng thứ 5 trong Khối các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Đồng thời kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ban tăng lên rõ rệt, chỉ số hài lòng của Ban đạt 81,60%, tăng 6,07% so với năm 2017, đứng thứ 6 trong Khối các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được tiếp nhận và giải quyết là 195 hồ sơ, đạt tỷ lệ theo quy định là 88,2%, vượt chỉ tiêu 40% do UBND tỉnh giao.

Với những kết quả trên, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể Ban và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018.

2.jpg (65 KB)

Toàn cảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018

Tại hội nghị, ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ đã quán triệt trọng tâm CCHC năm 2019 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;... 

Theo đó, năm 2019 Ban sẽ phấn đấu giữ hạng, tăng mức độ hài lòng khách hàng cao hơn so với năm trước, đồng thời tăng thời gian giải quyết TTHC sớm hạn đạt trên 50% và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.