UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và các nhà thầu phụ

| |
Chiều ngày 10/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Sơn Hải đã có buổi đối thoại với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và các nhà thầu phụ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Tham dự buổi đối thoại về phía Sở, ban ngành: đại diện Lãnh đạo Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Lãnh đạo Cục thuế tỉnh; về phía doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và 07 doanh nghiệp thầu phụ.

11.jpg (103 KB)

           Ông KIM HEON SUNG - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH NMTB Hyundai – Vinashin

và đại diện Lãnh đạo của các doanh nghiệp thầu phụ

Tại buổi đối thoại, có 6 kiến nghị của các doanh nghiệp, trong đó 03 kiến nghị của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin về các nội dung: mở rộng diện tích đất, đóng con đường nhỏ bên trong khu đất của Hyundai – Vinashin, khó khăn trong việc tuyển dụng lao động; 03 kiến nghị của các doanh nghiệp thầu phụ về các nội dung: cấp Giấy chứng nhận sở hữu tài sản không gắn liền với đất, chính sách hỗ trợ đầu tư dành riêng khu vực tập trung cho nhà máy đóng tàu và các công ty vệ tinh phục vụ đóng tàu, chính sách ưu đãi về thuế.

12.jpg (92 KB)

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

và đại diện Lãnh đạo của các Sở, ban, ngành của tỉnh

Các kiến nghị của các Công ty đã được các ngành chức năng của tỉnh trả lời cụ thể. Bên cạnh đó, ông Trần Sơn Hải ghi nhận những kiến nghị của Công ty; đồng thời khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, nếu có các khó khăn, đề nghị Công ty Hyundai - Vinashin tổng hợp gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết. Đối với các vướng mắc lớn, không thể giải quyết thì kiến nghị tổ chức buổi đối thoại để tỉnh giải đáp và chỉ đạo các ngành chức năng tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.