Đầu Tư Dự Án Điện Khí Và Kho Chứa Khí Lng Tại Khu Vực Nam Vân Phong

| |

Thời gian vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tiếp nhận một số đề xuất của các Công ty, Tập đoàn lớn trong và ngoài nước đăng ký đầu tư các dự án điện khí với công suất từ 3.000 MW trở lên tại khu vực Nam Vân Phong thuộc địa bàn Khu kinh tế Vân Phong.

Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 (Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/7/2018), khu vực Nam Vân Phong trở thành trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển, là khu vực tập trung thu hút các dự án trọng điểm với các ngành công nghiệp chủ lực như lọc hóa dầu, công nghiệp điện, đóng tàu, cảng biển, dịch vụ vận tải biển và các ngành công nghiệp phụ trợ.

3.jpg (74 KB)

Công ty Millennium của Mỹ làm việc với lãnh đạo tỉnh về dự án điện khí

Hiện tại, Ban Quản lý vẫn đang thu hút các ngành nghề dự án vào khu vực Nam Vân Phong theo định hướng trên. Việc các Công ty, Tập đoàn lớn quan tâm đầu tư dự án điện khí tại khu vực Nam Vân Phong cũng là cơ hội để phát triển công nghiệp điện nói riêng và công nghiệp nói chung tại khu kinh tế Vân Phong.