Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh

vanphong.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ bảy, 15/6/2024 ]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4621/UBND-NC ngày 04/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng ngừa, không xảy ra sự cố cháy nổ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các doanh nghiệp và người lao động, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai, phổ biến văn bản số 4621/UBND-NC ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.

Đề nghị các doanh nghiệp rà soát các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy của dự án để hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành; tiếp tục tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (phương án, thiết bị, con người…), không lơ là, mất cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động.

(Đính kèm văn bản số 4621/UBND-NC ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh)