Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030

vanphong.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 07/5/2021 ]
Số ký hiệu:
127/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
26/01/2021
Trích yếu:
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: