PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2019

| |
Số ký hiệu:
667/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
20/05/2020
Trích yếu:
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2019
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác