Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

| |
Số ký hiệu:
44/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành:
31/03/2021
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết: