Đại hội công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

| |

Trong 02 ngày (02 - 03/3/2018) Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (KCN và KKT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.  Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh, Công đoàn các KCN  tỉnh Phú Yên, Bình Định và 110 đại biểu đại diện cho 9.000 đoàn viên công đoàn tham dự.

1.jpg (121 KB)

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công đoàn các KCN và KKT tỉnh Khánh Hòa đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao cả về chất lượng và số lượng, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo về quyền lợi chính đáng cho người lao động, vận động các doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể và xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các cuộc đình công, lãng công, tranh chấp lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật cho người lao động ..; Công đoàn các KCN và KKT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao 480 suất hỗ trợ công nhân nghèo với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng, hỗ trợ hơn 790 triệu đồng xây 23 mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác vận động phát triển 6.856 đoàn viên.

2.jpg (121 KB)

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn các KCN và KKT tỉnh Khánh Hòa tập trung đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn các KCN và KKT tỉnh Khánh Hòa khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa, đồng chí Huỳnh Thị Nam Khánh trúng cử Chủ tịch công đoàn các KCN và KKT nhiệm lỳ 2018 – 2023.