Banner Trung tam.png (338 KB)

 

Baner Cuoc thi 2019.png (262 KB)

Thực hiện Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành kế hoạch và đầu tư; theo đó, khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 11 đơn vị thuộc các tỉnh, TP: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông; ngày 06/01/2020, khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần đầu tiên tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (sau khi hợp nhất), Hội nghị diễn ra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, đơn vị đăng cai khối trưởng năm 2020.