TIEPNHAN.jpg (51 KB)
Trong khuôn khổ sự kiện hội nghị “ gặp gỡ Nhật Bản – khu vực Nam Trung Bộ”, ngày 07/10/2017, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi khảo sát thực địa khu vực phía Nam Khu kinh tế Vân Phong danh cho các đại biểu Nhật Bản nhằm giới thiệu lợi thế và tiềm năng của Khu kinh tế Vân Phong, cũng như các lợi thế, định hướng ngành nghề của đặc khu hành chính kinh tế Bắc Vân Phong. Tại buổi thực địa, Ông Hoàng Đình Phi- Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong đã giới thiệu một số dự án lớn, trọng điểm tại khu vực phía Nam như : Cảng tổng hợp Nam Vân Phong (30.000 -70.000 DWT), KCN Ninh Thủy, Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 01, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong… đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản nghiên cứu các cơ hội đầu tư các dự án tại Khu kinh tế, đặt biệt là khu vực Dốc Đá Trắng.