Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề là “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng cồng”.

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019 và thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Từ ngày 01/7/2019, Luật Phòng chống tham nhũng chính thức có hiệu lực, theo đó có một số quy định quan trọng đối với người có chức vụ, quyền hạn - là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

Sáng 25/4/2019 tại Khu công nghiệp Suối Dầu, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 200 công nhân.

Ngày 13/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
  Ngày 05/4/2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam (Câu lạc bộ) lần thứ 8. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Quản lý các Kinh tế, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cục kiểm soát và sử dụng đất đai (Bộ Tài Nguyên và Môi trường); đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Bắc; các Cụm trưởng, cụm phó các Cụm thi đua BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ 1, 2 cùng Lãnh đạo của 35 đơn vị thành viên trong Câu lạc Bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017.

Hiện Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/3/2019, Ban tham dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, quán triệt triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 do ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.