Banner Trung tam.png (338 KB)

 

logencds.jpg (194 KB)

 

Ngay-KHCN-2022.jpg (110 KB)

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022, sáng ngày 28/7/2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội thao lần thứ II năm 2022 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, Khối trưởng Khối thi đua, Trưởng ban Tổ chức đăng cai tổ chức Hội thao.