Banner Trung tam.png (338 KB)

 

logencds.jpg (194 KB)

 

Ngay-KHCN-2022.jpg (110 KB)

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định Khánh Hòa phải trở thành thành phố trực thuộc trung ương và phải là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây được ví như “đũa thần” để Khánh Hòa “cất cánh” trong thời gian tới.