Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định Khánh Hòa phải trở thành thành phố trực thuộc trung ương và phải là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây được ví như “đũa thần” để Khánh Hòa “cất cánh” trong thời gian tới.

Sáng ngày 15/8/2022, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, Công an tỉnh phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5); Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết 55/2022/QH15).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022).

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022, sáng ngày 28/7/2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội thao lần thứ II năm 2022 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, Khối trưởng Khối thi đua, Trưởng ban Tổ chức đăng cai tổ chức Hội thao.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày thành lập, hiện tại Khu kinh tế Vân Phong đang được điều chỉnh quy hoạch chung, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Hưởng ứng Thư mời của UBND huyện Vạn Ninh về việc mời Bệnh viện Chợ Rẫy về khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sáng ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 và KH phổ biến, tuyên tuyền các ngày lễ lớn trong năm 2022; thực hiện hướng dẫn của ĐUK, ngày 13/5/2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.