Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả đã đạt được năm 2020 và đưa ra giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2021.

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là đơn vị đăng cai làm Trưởng khối thi đua các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, ngày 01/3/2021, Ban đã chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua các Ban Quản lý.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là một điều ước quốc tế với sứ mệnh “Bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và     hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới”.

Chiều ngày 28/01/2021, tại Trung tâm Văn hóa, Thế thao công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 cho hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết. Chương trình diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước đang nổ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19, đây là lần đầu tiên với sự tham gia hơn 200 công nhân lao động tham gia Tết sum vầy phải trang bị khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn nhưng ai cũng đều vui, không khí vui Tết thật ấm áp.
Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.
Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn mà các quốc gia phải đối mặt. Việc lạm dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, đã và đang để lại những hậu quả nặng nề đối với môi trường. Trong đó, vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động.