Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn mà các quốc gia phải đối mặt. Việc lạm dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, đã và đang để lại những hậu quả nặng nề đối với môi trường. Trong đó, vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.
Ngày 09/9/2020, Lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đã được diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020), tiêu chí đánh giá công chức, viên chức được quy định cụ thể như sau:

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020) quy định nhiều điểm mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cụ thể như sau:
Năm 2020, người lao động nghỉ Quốc khánh (2/9) 01 ngày. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, người lao động được nghỉ 02 ngày.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 7766/UBND-KGVX ngày -3/8/2020 của UBND tỉnh triển khai tuyền truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone;

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã thực hiện việc tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong bài viết này, Ban Quản lý sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về ứng dụng Bluezone và cách cài đặt ứng dụng này.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có sự điều chỉnh về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.