Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 1022/SNgV-HTQT ngày 17/5/2024 của Sở Ngoại vụ về việc tham dự Hội nghị Kinh tế và Đầu tư GCC-ASEAN tại Ả-rập Xê-út.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5539/UBND-NC ngày 24/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư, các nhà máy, xí nghiệp…trên địa bàn tỉnh.
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 1866/ SKHĐT-XTĐT ngày 14/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2024.
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 1052/SNgV-HTQT ngày 21/5/2024 của Sở Ngoại vụ về việc thông tin các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Italia có nhu cầu hợp tác với Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4621/UBND-NC ngày 04/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.