Quy hoạch và tình hình phát triển các khu công nghiệp

Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa quy hoạch và thành lập 5  Khu công nghiệp ( KCN) gồm: KCN Suối Dầu, KCN Nam Cam Ranh, KCN Bắc Cam Ranh, KCN Ninh Thủy, KCN Vạn Thắng. Đến nay, KCN Suối Dầu đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh, KCN Bắc Cam Ranh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, 3 KCN còn lại đang xây dựng hạ tầng hoặc đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và kêu gọi đầu tư. Khái quát về quy hoạch và tình hình phát triển các KCN như sau:
1. Khu công nghiệp Vạn Thắng:
Khu công nghiệp Vạn Thắng có vị trí tại xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh ( Nằm ở phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong) đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt quy hoạch chi tiết với quy mô 144,42 ha tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 12/8/2005. Lĩnh vực đầu tư đa ngành, như: Công nghiệp hóa dầu, công nghiệp vi sinh, sản xuất hóa chất, vật liêu xây dựng, chế biến thủy sản.
Năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã có chủ trương thoả thuận cho Công ty cổ phần Sao Việt Nam và Tradco Global Enginering &Construction S.A (TGEC) cho phép lập quy hoạch và thống nhất điều chỉnh thành Khu công nghệ cao với quy mô 200 ha để thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư vẫn chưa triển khai dự án nên đã có chủ trương chấm dứt dự án. Khu công nghiệp Vạn Thắng thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu phát triển Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong,  vì vậy tạm dừng chưa kêu gọi đầu tư mới.
2. Khu công nghiệp Ninh Thuỷ:
Khu công nghiệp Ninh Thuỷ có vị trí tại phường Ninh Thuỷ, thị xã Ninh Hoà ( nằm ở phía Nam Khu kinh tế Vân Phong ) có diện tích 207,9 ha được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 và điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 28/7/2014. Diện tích đất bố trí cho các cơ sở công nghiệp là 152,82 ha chiếm 73,5 % tổng diện tích toàn Khu công nghiệp. Lĩnh vực đầu tư gồm:  Công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp đóng tàu; Cơ khí chế tạo, lắp ráp; Điện lạnh - Điện tử; Công nghiệp gia dụng - thủ công mỹ nghệ - bao bì. Chủ đầu tư xây dự hạ tầng Khu công nghiệp là Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Đến nay, phần diện tích được giải phóng mặt bằng là 155,59 ha đã thực hiện xong cơ bản phần san nền. Tính đến hết năm 2016 đã cấp phép xây dựng các hạng mục: Trạm xử lý nước sạch 400 m3 (giai đoạn 1); Trạm xử lý nước thải 1.500 m3/ngày đêm; Nhà điều hành trạm; Nhà thổi khí; Nhà hóa chất; Cổng, tường rào; Hệ thống hạ tầng, giao thông. Các hạng mục này đang triển khai thi công. Trong Khu công nghiệp có 8 dự án đã thuê đất trước đây và đến nay có thêm 06 nhà đầu tư  ký đăng ký đầu tư với tổng diện tích khoảng 15,3 ha.
1.jpg (39 KB)
3. Khu công nghiệp Suối Dầu:
Khu công nghiệp Suối Dầu có vị trí tại xã Suối Cát huyện Cam Lâm, diện tích 152 ha được Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 951/TTg ngày 11/11/1997; UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2011. Lĩnh vực đầu tư trong Khu công nghiệp mang tính đa ngành, như: sản xuất hàng may mặc, điện tử, linh kiện vận tải, lắp ráp xe máy ô tô, hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, chế biến thủy sản và ngành nghề có tính chất tương tự không gây ô nhiễm.
Diện tích đất đã thực hiện quy hoạch chi tiết là 136,73 ha trong đó đất bố trí cho các cơ sở công nghiệp là 87,44 ha chiếm 63,94%. Tính đến hết năm 2016, Khu công nghiệp Suối Dầu đã thu hút 52 dự án (32 dự án trong nước; 20 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 5.076,88 tỷ đồng, tương đương 230,76 triệu USD; trong đó 35 dự án đã đi vào hoạt động, 08 dự án đang triển khai xây dựng, 06 dự án tạm ngưng hoạt động, 03 dự án cấp CNĐT chưa triển khai xây dựng.
2.jpg (53 KB)
4.Khu công nghiệp Nam Cam Ranh:
Khu công nghiệp Nam Cam Ranh có vị trí tại xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 với diện tích khoảng 203,7 ha. Lĩnh vực đầu tư đa nghành, như: chế biến nông lâm, thủy sản, công nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng...
Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1673/TTg-KTN ngày 16/10/2013 chấp thuận điều chỉnh diện tích lên thành 350 ha. Hiện nay, Khu công nghiệp Nam Cam Ranh đang kêu gọi chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
3.jpg (42 KB)