Ngày 07/06/2021,  Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 về việc sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh, lựa chọn các thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề, mặt hàng chủ lực của địa phương… Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021 và truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trong việc phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 4898/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong yêu cầu các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số nội dung sau:
Vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trở lại, diễn biến khá phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước và có chiều hướng bùng phát, lây lan mạnh ra nhiều địa phương khác. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là địa phương ở trong nhóm các tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao, việc nâng cấp độ, siết chặt kiễm soát, phòng, chống dịch bệnh là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung chỉ đạo và kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch trong các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tai cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021của Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; văn bản số 2931/BKHĐT-QLKKT ngày 18/05/2012 và văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; văn bản số 4533/UBND-KGVX ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; văn bản số 4615/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện các nội dung sau:
Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước. Năm 2021, với chủ đề   “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration), đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động tại Văn bản số 213/BNN-TCTL ngày 13/4/2021 với chủ đề là “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.
Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.