Thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021; Sáng 4/11/2021, Tổ kiểm tra số 1 do bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng đi kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Chiều ngày 01/10/2021, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghị - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/10/2021.
Ngày 26/9/2021, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức lễ khởi công dự án “Trạm biến áp 500KV Vân Phong và đấu nối” tại Khu kinh tế Vân Phong thuộc xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 8528/KH-BCĐ ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo) về kiểm tra hoạt động của Tổ tự quản và các chốt kiểm soát vùng xanh trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”; Thông báo số 375/TB-BCĐ ngày 13/9/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7645/UBND-KGVX ngày 10/08/2021 về triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4, theo đó phân bổ 5.000 liều vắc xin AstraZeneca cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cụ thể gồm:

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cách bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay;

Chiều 30-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hoàng - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2021.