Mục tiêu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, lắp ráp, công nghiệp nhẹ, các ngành công nghiệp phụ trợ…
Mục tiêu dự án xây dựng khu phức hợp công nghiệp có thể tiếp nhận các dự án đóng tàu; dịch vụ hậu cần ngành dầu khí, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô...ít gây ô nhiễm môi trường.
Mục tiêu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án công nghiệp sạch, xanh, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Mục tiêu dự án xây dựng khu phát triển công nghiệp tập trung tiếp nhận các dự án sản xuất linh kiện, thiết bị, máy móc, điện, điện tử, may mặc, các ngành công nghiệp phụ trợ…
Mục tiêu thu hút đầu tư ngành công nghiệp hóa dầu, các công nghiệp phụ trợ...