Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; Kết quả cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong thực hiện CCHC, thể hiện qua những nội dung sau đây:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả đã đạt được năm 2020 và đưa ra giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm 2021.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.
Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính luôn là vấn đề quan trọng mà Chính Phủ chỉ đạo triển khai thi hành. Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Nghị định 45 bao gồm 5 chương và 32 điều (có hiệu lực từ ngày 22/5/2020).
Thực hiện theo đề nghị tại Công văn số 1716/SNV-CCHC ngày 31/7/2020 của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xin giới thiệu đến Quý khách hàng “Chương trình khuyến mãi dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh qua ví điện tử MoMo” của Công ty Cổ phần dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service). Chương trình cụ thể như sau: