Ngày 10/7/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thái đã đánh giá công tác CCHC của Ban trong thời gian qua có nhiều tiến bộ khá tích cực, đặc biệt tất cả các lĩnh vực đều thực hiện rất tốt; công tác chỉ đạo điều hành sâu sát nên công chức viên chức của Ban có nhận thức đúng về công tác CCHC, từ đó phối hợp thực hiện tốt các quy trình giải quyết TTHC theo Quy chế Một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ các tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng khuyến nghị một số tồn tại cần khắc phục.