Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và Khu công nghiệp

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP  (NGOÀI KHU KINH TẾ)

1. Chính sách ưu đãi

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm  được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế (trừ các khoản thu nhập đã được hưởng thuế suât 10% như quy định trên); được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế.

- Thuế Nhập khẩu

+ Miễn thuế nhập khẩu 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặt biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 + Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Các ưu đãi khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Chính sách hỗ trợ

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa và được cấp bù lãi suất. Mức cấp bù theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa.