Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong
  • Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 02583.560.494 | Fax: 02583.560.494
  • Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn
  • Website: vanphong.khanhhoa.gov.vn

 

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi:

Các trường * là bắt buộc
Họ tên *
Tiêu đề *
Email *
Điện thoại
Nội dung *
Còn lại: 500 ký tự
Mã bảo vệ *
Đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát