Thư ngỏ

        Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà xin trân trọng chào mừng quý độc giả, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đăng nhập và tìm hiểu thông tin tại webstite “KHU KINH TẾ VÂN PHONG”.
       Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà được thành lập theo Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà để thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Theo Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000 ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000 ha, phần đất liền khoảng 70.000ha thuộc hai huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hoà nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà – Việt Nam. Khu vực vịnh Vân Phong được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi, với vùng vịnh gần đường hàng hải quốc tế, kín gió, nước sâu, nhiều bờ biển đẹp,… rất thuận lợi để xây dựng và phát triển thành khu kinh tế tổng hợp, trong đó có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác.
       Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4 Khu công nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 2 Khu công nghiệp nằm trong  Khu kinh tế Vân Phong, thuộc phía Bắc tỉnh Khánh Hòa  là Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), Ninh Thuỷ (thị xã Ninh Hoà), và 2 Khu công nghiệp nằm ngoài địa bàn Khu Kinh tế thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa là Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Nam Cam Ranh (thành phố Cam Ranh), tạo ra chuỗi 4 Khu công nghiệp ở các vị trí hợp lý, phân bổ từ Bắc tới Nam tỉnh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh.
Ngoài ra, thực hiện chủ trương thành lập Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong đã được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012, Chính phủ đã thống nhất nguyên tắc xây dựng Đặc khu và tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện việc lập đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét. Mục tiêu và định hướng chính xây dựng và phát triển Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong là nhằm khai thác tốt nhất lợi thế về vị trí địa kinh tế, địa chiến lược để xây dựng một Trung tâm Du lịch- dịch vụ lớn, hiện đại của khu vực và quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư các ngành bổ trợ có điều kiện phát triển như dịch vụ tài chính, ngân hang, bảo hiểm, bất động sản, vận tải biển, thương mại, thông tin truyền thông, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái… tạo động lực và sức lan toả để phát triển tỉnh Khánh Hoà, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
       Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp được Chính phủ Việt Nam cho phép áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà xin hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà; thành công của nhà đầu tư là thành công của Khu kinh tế Vân Phong./.
                                                                                    TRƯỞNG BAN        
 PHAN THANH LIÊM