Ngày 10/7/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thái đã đánh giá công tác CCHC của Ban trong thời gian qua có nhiều tiến bộ khá tích cực, đặc biệt tất cả các lĩnh vực đều thực hiện rất tốt; công tác chỉ đạo điều hành sâu sát nên công chức viên chức của Ban có nhận thức đúng về công tác CCHC, từ đó phối hợp thực hiện tốt các quy trình giải quyết TTHC theo Quy chế Một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ các tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng khuyến nghị một số tồn tại cần khắc phục.

Ngày 15/3/2019, Ban tham dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, quán triệt triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 do ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.

UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh với mục đích hình thành một đầu mối thống nhất của tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng, cụ thể; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua một địa chỉ duy nhất; giảm mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ sơ; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng bộ máy hành chính tỉnh Khánh Hòa chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại, phục vụ Nhân dân.