Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, Nghị định quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2018.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngày 19/10/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức buổi tập huấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ online đối với các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực LĐTBXH, cụ thể:

Ngày 15/8/2017,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017.

Quyết đinh công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa