Tọa đàm về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

| |

Ngày 08/11/2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức buổi Tọa đàm về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Mục đích của buổi tọa đàm là để cung cấp thêm thông tin, trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng phục vụ cho việc thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật, cũng như để các địa phương trình bày rõ hơn về Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Đến tham dự buổi Tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, lãnh đạo văn phòng Quốc hội, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng – Phó đoàn đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh thành trên cả nước và đại diện lãnh đạo của 03 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang.

3.jpg (99 KB)

Tọa đàm về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày quá trình xây dựng Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và 3 đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt của 3 tỉnh. Nhiều đại biểu tán thành đối với việc xây dựng dự án Luật này vì đã đủ các cơ sở về chính trị, thực tế và pháp lý; đồng thời cho rằng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được đề cập từ rất lâu trong các văn kiện của Đảng, do đó cần nhanh chóng xây dựng cho được đạo luật này để nắm bắt các cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư của thế giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số thắc mắc về nội dung của dự án Luật và đề nghị Chính phủ cần trình bày rõ ràng hơn sự đặc biệt cả về hành chính lẫn kinh tế của mô hình mới này nhằm giúp các đại biểu Quốc hội nghiên cứu chi tiết Luật và mô hình. Tiếp đó, lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang cũng cung cấp thêm thông tin về sự chuẩn bị của địa phương đối với việc xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và kiến nghị Quốc hội sớm thông qua dự án Luật để các địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Dự ánLuật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 và dự kiếnsẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV