Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

| |
Số ký hiệu:
1362/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
11/10/2019
Trích yếu:
Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác