Danh Mục Dự Án Kêu Gọi Vốn Đầu Tư Ngoài Ngân Sách Vào Khu Kinh Tế Vân Phong Và Các Kcn Tỉnh Khánh Hòa Giai Đoạn 2017 – 2020

I. Các dự án kêu gọi đầu tư:

 

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Diện tích

Tổng vốn đầu tư

Giá thuê đất (đồng/m2)

Mục tiêu

1

Khu phát triển Công nghiệp Đốc Đá Trắng

Xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

300 ha

10-100 triệu USD

89.143

Xây dựng phát triển các cụm ngành nghề công nghiệp tập trung để thu hút các ngành nghề sau:

- Sản xuất các thiết bị năng lượng (động cơ điện, máy phát điện, phương tiện giao thông chạy bằng điện…);

- Sản xuất thiết bị gia dụng;

- Sản xuất thiết bị điện, điện tử;

- May mặc;

- Chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm…

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đề xuất ngành nghề dự kiến hoạt động để được xem xét.

2

Khu công nghiệp Ninh Thủy

Phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa

207,9 ha

Tùy thuộc quy mô dự án

1.249.000-Vị trí 1

1.022.000-Vị trí 2

908.000-Vị trí 3

795.000-Các vị trí còn lại

Tập trung thu hút các dự án thuộc các nhóm ngành nghề sau:

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, lắp ráp.

+ Nhóm ngành công nghiệp điện lạnh - điện tử.

+ Nhóm ngành công nghiệp sản xuất đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ, bao bì.

+ Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, chế biến rong nho.

+ Nhóm ngành công nghiệp sản xuất VLXD.

+ Nhóm ngành công nghiệp ít ô nhiễm.

+ Nhóm ngành công nghiệp phụ trợ đóng tàu.

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí có sản phẩm cồng kềnh.

+ Nhóm ngành công nghiệp ít ô nhiễm.

+ Nhóm ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất

khác…

3

Khu phát triển Công nghiệp Ninh Tịnh

Xã Ninh phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

550 ha

0,5 -2 tỷ USD (tùy thuộc quy mô dự án)

66.857-Vị trí 1

33.429-Vị trí 2

 

Tập trung thu hút các dự án thuộc ngành công nghiệp hóa dầu, lọc dầu, sản xuất vật liệu xây dựng… Và theo đề xuât của nhà đầu tư

4

Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải

Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

242 ha

2 tỷ USD (tùy thuộc quy mô dự án)

107.100

Tập trung thu hút các dự án đóng tàu, phụ trợ đóng tàu; kinh doanh kho bãi, căn cứ hậu cần dịch vụ dầu khí, cơ khí chế tạo...)

Và theo đề xuât của nhà đầu tư

5

Hạ tầng KCN Nam Cam Ranh

Xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

352 ha

50 triệu USD

189.429-Vị trí 1

63.514-Vị trí 2

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN tiếp nhận các ngành sản xuất máy móc, linh kiện, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực hàng hải, lĩnh vực khai thác và  chế biến dầu khí; ngành đóng tàu, phụ trợ đóng tàu; sản xuất thiết bị điện, điện tử, …

Và theo đề xuất của nhà đầu tư

6

Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa

Phường Ninh Hải- Ninh Diêm- Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

550 ha

50 triệu USD

560.000-Đất ở

120.000-Đất SXKD phi nông nghiệp

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho người dân và lực lượng lao động từ các khu vực phát triển công nghiệp lân cận đến sinh sống và làm việc.

7

Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Vân Phong

Thôn Suối Hàng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh

30 ha

20 triệu USD (Tùy thuộc quy mô dự án)

21.729

Phục vụ nhu cầu xử lý toàn bộ rác thải công nghiệp cho khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong và đáp ứng một phần rác thải sinh hoạt của huyện Vạn Ninh

II. Địa chỉ liên lạc: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- Địa chỉ: Số 04-06 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

- Tel: +84.58.3560588 - Fax: +84.58.3560494

- Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn

- Website: http://vanphong.khanhhoa.gov.vn