Tăng Cường Công Tác Phòng Cháy, Chữa Cháy Đối Với Loại Hình Nhà Trọ, Nhà Ở Nhiều Căn Hộ, Khu Dân Cư, Chung Cư, Các Nhà Máy, Xí Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh

| |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5539/UBND-NC ngày 24/5/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư, các nhà máy, xí nghiệp…trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số 5539/UBND-NC ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư, các nhà máy, xí nghiệp…trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.

 (Đính kèm văn bản số 5539/UBND-NC ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh)