Tham Dự Hội Nghị Kinh Tế Và Đầu Tư GCC-ASEAN Tại Ả-Rập Xê-Út

| |
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 1022/SNgV-HTQT ngày 17/5/2024 của Sở Ngoại vụ về việc tham dự Hội nghị Kinh tế và Đầu tư GCC-ASEAN tại Ả-rập Xê-út.
Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số 1022/SNgV-HTQT ngày 17/5/2024 của Sở Ngoại vụ và văn bản số 200/CNV-ĐP ngày 13/5/2024 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về việc tham dự Hội nghị Kinh tế và Đầu tư GCC-ASEAN tại Ả-rập Xê-út đến các doanh nghiệp để biết, chủ động kết nối, liên hệ (nếu có nhu cầu).
 
(Đính kèm văn bản số 1022/SNgV-HTQT ngày 17/5/2024 của Sở Ngoại vụ và văn bản số 200/CNV-ĐP ngày 13/5/2024 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao)