Thông Báo Về Việc Khảo Sát Đánh Giá Mức Độ Thực Hành Kinh Doanh Bền Vững Của Doanh Nghiệp

| |
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 433/PTDN-CS&HTQT ngày 16/5/2024 của Cục Phát triển Doanh nghiệp về việc khảo sát đánh giá mức độ thực hành kinh doanh bền vững của doanh nghiệp
Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đang tiến hành khảo sát doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng thực hành kinh doanh bền vững theo khung ESG (môi trường, xã hội và quản trị) của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Cục Phát triển Doanh nghiệp sẽ có những đề xuất hoặc hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hành ESG tại Việt Nam để bắt kịp xu thế của thời đại và sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi xanh thông qua việc thực hành ESG.
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện khảo sát trước ngày 10/7/2024 tại đường link sau: https://forms.gle/n6wHfu82TN8GSQ6v6