Thông tin các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp của cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sỹ có nhu cầu hợp tác với Việt Nam

| |

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 801/SNgV-HTQT ngày 19/4/2024 của Sở Ngoại vụ về việc thông tin các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp của cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sỹ có nhu cầu hợp tác với Việt Nam.

Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số văn bản số 801/SNgV-HTQT ngày 19/4/2024 của Sở Ngoại vụ về việc thông tin các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp của cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sỹ có nhu cầu hợp tác với Việt Nam và các văn bản số 148/CNV-ĐP ngày 04/4/2024 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đến các doanh nghiệp để biết, chủ động kết nối, liên hệ (nếu có nhu cầu)./.

(Đính kèm  văn bản số 801/SNgV-HTQT ngày 19/4/2024 của Sở Ngoại vụ và văn bản số 148/CNV-ĐP ngày 19/4/2024 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao)