Triển khai Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa

| |

Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về Nhãn hàng hoá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Một số điểm mới đáng lưu ý của Nghị định:
  • Không điều chỉnh việc ghi nhãn đối với các hàng hóa sau đây, thay vì trước đó có điều chỉnh, gồm: hàng xuất khẩu không tiêu thụ nội địa, hàng trung chuyển, xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi téc và hàng đã qua sử dụng.
  • Bổ sung quy định về kích thước tối thiểu đối với nhãn hàng hóa của thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, theo đó, các nội dung bắt buộc trên nhãn phải có chiều cao tối thiểu không thấp hơn 1,2 mm.
  • Các hàng hóa sau không phải ghi nhãn phụ: linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa, không bán ra thị trường; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để sản xuất không bán ra thị trường.
  • Hàng hóa ghi nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó. Đối với nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Tin tức khác