Triển khai Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

| |

Ngày 15/8/2017,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017.

Từ ngày 02/10/2017, Doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau để thực hiện nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

- Thực hiện nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thực hiện qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Nội dung về thực hiện các thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử được quy định cụ thể tại Điều 6, 7, 8 và 9 Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện thủ tục qua mạng điện tử gồm các video hướng dẫn đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin doanh nghiệp, nộp hồ sơ trực tuyến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn  và tài liệu hướng dẫn được đính kèm.

Đính kèm Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Tin tức khác