Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 19/CT-TTg Ngày 24/6/2024 Của Thủ Tướng Chính Phủ

| |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6960/UBND-NC ngày 27/6/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số 6960/UBND-NC ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện.