Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

| |
Nội dung chi tiết: Xem