Triển khai tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cá doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

| |

Ngày 07/06/2021,  Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 về việc sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp trong việc báo cáo tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại đơn vị; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp đăng nhập vào địa chỉ http://kcnvietnam.vn, đăng ký tài khoản và thực hiện các yêu cầu của hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 (ít nhất 02 tuần/lần thực hiện tự đánh giá).

(Đính kèm Hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp)