Chính phủ đương nhiệm

| |
 phamminhchinh

Thủ tướng chính phủ

Phạm Minh Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   

leminhkhai

Phó thủ tướng

chính phủ

Lê Minh Khai

tran-hong-ha

Phó thủ tướng

chính phủ

Trần Hồng Hà

tran luu quang

 

Phó thủ tướng

chính phủ

Trần Lưu Quang

 

le-thanh-long

Phó thủ tướng

chính phủ

Lê Thành Long

 

   
 

phanvangiang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phạm Văn Giang

 

btbca_luongtamquang

Bộ trưởng Bộ Công an

Lương Tam Quang

 

 

 

 

 

 

 

bui-thanh-son

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Bùi Thanh Sơn

 

pham-thi-thanh-tra

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phạm Thị Thanh Trà

 
le-thanh-long

Phó thủ tướng

chính phủ

Lê Thành Long

   

 

 

khdt-nguyen-chi-dung.jpg (34 KB)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng

ho-duc-phoc 

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

 

nguyen-hong-dien

Bộ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

le-minh-hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Minh Hoan

nvt

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Thắng

nguyen-thanh-nghi

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

 

nguyen-manh-hung

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Mạnh Hùng

dao-ngoc-dung

Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung

 

nguyen-van-hung-bo-vhttdl

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Văn Hùng

 
 

 

 

htdat

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Thành Đạt

nguyen-kim-son

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn

 

 dao-hong-lan 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

Đào Hồng Lan

 

     

tran-van-son

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trần Văn Sơn

hau-a-lenh 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hầu A Lềnh

 

nthong

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 
 

doan-hong-phong

Tổng Thanh tra Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

 dang-quoc-khanh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đặng Quốc Khánh

 

 
 
   
 
BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ
 
Chức vụ Họ và tên
Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

 

VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ
 
Chức vụ Họ và tên
Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ Trần Văn Sơn
Phó Chánh Văn phòng, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Khả Toàn
Phó Chánh Văn phòng An Đình Doanh