Hội Nghị Đối Thoại Doanh Nghiệp Lần Thứ 01 Năm 2024 Trên Địa Bàn Khu Kinh Tế Vân Phong Và Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Khánh Hòa - Kết Nối Ngân Hàng Và Doanh Nghiệp

| |
Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-KKT ngày 29/01/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2024; ngày 12/06/2024, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 01 năm 2024 trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa - kết nối Ngân hàng và Doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp trong tỉnh, đồng thời triển khai các chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và các chương trình ưu đãi của các Ngân hàng thương mại đến các doanh nghiệp, góp phần khôi phục phát triển kinh tế, ổn định xã hội, tạo động lực phát triển tỉnh Khánh Hòa.

hinh dang tin 1.JPG (123 KB)Ông Phan Thanh Liêm – Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong và Ông Đỗ Trọng Thảo - Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa chủ trì điều hành Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ông Phan Thanh Liêm - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ông Đỗ Trọng Thảo – Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa, các Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong; đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Vạn Ninh, VCCI Khánh Hòa và khoảng 120 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp về đầu tư, đất đai, cơ sở hạ tầng, thuế, hỗ trợ vốn vay, tiếp cận vốn vay,… Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị đã được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa cùng các sở, ngành địa phương trả lời, giải đáp tại Hội nghị theo phạm vi thẩm quyền; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, các cơ quan Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

hinh dang tin 2.JPG (132 KB)Lãnh đạo Công ty CP Đất Xanh tham gia ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa đã triển khai các chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và các chương trình ưu đãi của các Ngân hàng thương mai đến các doanh nghiệp và tổ chức Lễ ký kết tài trợ vốn vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp.

hinh dang tin 3.JPG (121 KB)Ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM Chi nhánh Nha Trang và khách hàng, tổng số tiền ký kết: 367,6 tỷ đồng

hinh dang tin 5.jpg (133 KB)

Ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Ninh Hòa và  khách hàng, tổng số tiền ký kết: 152,5 tỷ đồng

hinh dang tin 4.JPG (109 KB)

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền các cấp, tham gia, đóng góp những ý tưởng, giải pháp, những phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới; thực hiện đúng các cam kết đầu tư, bố trí đầy đủ nhân lực và vật lực để triển khai các dự án đầu tư, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ đối với Nhà nước; trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề  nghị các doanh nghiệp gửi phản ánh về các sở, ngành, địa phương và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong để được hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian đến tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp nói riêng sẽ giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương.