HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ KCN, KKT, KCNC CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

| |
 
Thực hiện Văn bản số 8041/BKHĐT-TĐKTTT ngày 08/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023; các văn bản liên quan của Khối thi đua Ban quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung; sáng ngày 06/01/2023, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua Ban quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung (viết tắt là Khối thi đua) tại thành phố Nha Trang. Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự Hội nghị.
 
 hinh3.jpg (694 KB)
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết
 
Khối thi đua được thành lập trên cơ sở hợp nhất tại Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao của 11 tỉnh - thành; trong đó: 05 đơn vị thuộc các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông và 06 đơn vị thuộc các tỉnh Duyên hải Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, với tổng số 936 công chức, viên chức và người lao động (viết tắt là CCVC).
 
hinh4.jpg (615 KB)
 
Chủ trì Hội nghị (tính từ phải sang: ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Phong; bà Bùi Thị Thu Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ KHĐT; ông Lê Hữu Hoàng - UV Ban TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Võ Văn Phương - Trưởng BQL KCN tỉnh Lâm Đồng )
 
Trong năm 2022, nền kinh tế trong nước mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh covid-19 cơ bản được kiểm soát; các doanh nghiệp đã thích ứng và linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo sản xuất, kinh doanh ổn định, từng bước phục hồi. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KCNC của các Ban Quản lý các KCN, KKT và KCNC của các tỉnh Tây Nguyên, Duyên Hải Miền Trung đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy tình hình thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn và chưa đảm bảo kế hoạch đề ra do thay đổi của các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ KHĐT, Tỉnh uỷ, UBND các địa phương; các đơn vị thành viên Khối thi đua đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Kết quả các chỉ tiêu chính của toàn Khối đạt kế hoạch để ra, thể hiện qua: thu hút 80 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm vốn cho 130 dự án với tổng vốn 61.803 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 21.857 triệu USD; doanh thu ước đạt 397.701 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 43.448 tỷ đồng.
 
Về phong trào thi đua, toàn Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư phát động với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Theo đó, nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào thi đua “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025"; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
 
Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thống nhất, đồng bộ, bám sát mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo lập môi trường kinh doanh, đầu tư minh bạch, thông thoáng, nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 
Triển khai, đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đến đầu tư, hỗ trợ cho các DN và có các biện pháp, giải pháp thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào các KCN, KKT, KCNC. Nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phục vụ doanh nghiệp.
 
Quán triệt đến toàn thể CCVC chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của từng đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức, có năng lực và nếp sống văn hóa.
 
Nhìn chung trong năm 2022, hoạt động của Khối thi đua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; công tác thi đua khen thưởng đã được các đơn vị trong Khối thi đua quan tâm thực hiện và đã có bước chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua cơ quan đã được tổ chức phong phú cả về nội dung và hình thức; gắn kết với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể đã có tác dụng tích cực, động viên, cổ vũ kịp thời các cá nhân, tập thể phấn đấu thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan.
 
Tuy sau dịch covid -19 nhiều doanh nghiệp KCN, KKT và KCNC vẫn bị ảnh hưởng, tình hình hoạt động còn mang tính cầm chừng chưa vượt qua được khó khăn đang gặp nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp các đơn vị Khối thi đua đã nỗ lực bước đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Công tác thi đua khen thưởng được nâng cao chất lượng, các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung từ khâu tổ chức đánh giá, bình chọn đến khâu lập thủ tục hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai. Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có các giải pháp hoặc đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đều được biểu dương, khen thưởng kịp thời,…Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của CBCCVC và người lao động, đưa phong trào thi đua phát triển chất lượng, hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Để suy tôn các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị đã bình xét và thống nhất đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý KKT Vân Phong và Ban Quản lý KKT Kon Tum; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý KKT Bình Định, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Đắk Nông.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đề ra; hoàn thành các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động để đưa khối thi đua đạt được kết quả cao trong năm 2023.
 
 
hinh6.jpg (509 KB)
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
 
Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; 11 đơn vị thành viên thống nhất thông qua và ký kết Giao ước thi đua năm 2023.
 
 
hinh7.jpg (501 KB)
 
 
hinh8.jpg (581 KB)
 
 hinh9.jpg (831 KB)
 
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023, đồng thời nêu rõ: Năm 2023, là năm thứ 3 tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cũng là năm tiếp theo triển khai kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của các địa phương trong cả nước nói chung và các tỉnh Tây nguyên - Duyên hải miền Trung nói riêng. Đặc biệt, là năm bản lề mà tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30/CTr-UBND ngày 23/02/022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025. Do đó đề nghị CCVC của Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ và năng lực chuyên môn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.
 
 hinh10.jpg (546 KB)
 
Ông Nguyễn Trọng Hoàng- Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

 

VTLH