Phó Thủ Tướng Chính Phủ Phê Duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung KKT Vân Phong Đến Năm 2040, Tầm Nhìn Đến Năm 2050

| |
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi, ranh giới và diện tích nghiên cứu lập quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030: Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000 ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000 ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000 ha thuộc hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà:

Các nội dung về quan điểm, mục tiêu, tính chất và tầm nhìn trong Quyết định đã cập nhật tinh thần Nghị Quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về quan điểm: xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong phải phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo; là cửa ngõ ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển; phù hợp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. khai thác sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên biển; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu: Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trở thành vùng động lực phát triển, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao; Xây dựng Khu kinh tế Vân Phong theo mô hình phát triển thân thiện môi trường, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút và quy tụ nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triển; Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế theo quy định và là công cụ pháp lý để quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của Khu kinh tế theo quy hoạch được duyệt.

Tính chất: Là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó kinh tế biển là nền tảng có cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistic, đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp giữ vai trò quan trọng, kết hợp phát triển các ngành kinh tế khác; Là trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp có casino, sân golf tận dụng thế mạnh là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; Là khu vực phát triển đô thị với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh bền vững góp phần quan trọng đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2030; Là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2050 đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, có sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là khu vực đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao và hạnh phúc; Là một khu kinh tế có tính cạnh tranh cao dựa trên các ngành trọng điểm với lợi thế tự nhiên, là trung tâm hàng hải, du lịch và cửa ngõ giao thương với thế giới của cả vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Xây dựng các chính sách đổi mới để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, sẵn sàng phát triển Khu kinh tế một cách bền vững, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường.

Trước đó, Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định vào ngày 14/01/2022, Hội nghị do bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện 09 bộ đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến về nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và đại diện một số cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng. Về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng ban Ban quản lý KKT Vân Phong, ông Trần Văn Châu - Phó giám đốc Sở Xây dựng. Đại diện đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, bà Phạm Thị Nhâm - Viện phó Viện Kiến trúc đô thị nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng. Đặc biệt, Hội nghị còn có sự tham dự của ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

9.jpg (127 KB)

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu về tầm quan trọng của Khu kinh tế Vân Phong trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; đồng thời cũng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm sớm xem xét thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở cho việc triển khai Đồ án đều chỉnh quy hoạch.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn, ý kiến của Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện các bộ, ý kiến Hội Quy hoạch phát triển đô thị, bà Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị đã đánh giá cao về sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa, những cố gắng nỗ lực của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng như các bộ trong quá trình tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; đồng thời bà Hằng cũng kết luận một số nội dung liên quan đến các ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ và ý kiến các thành viên dự họp.

10.png (677 KB)

Đơn vị tư vấn báo cáo tại Hội nghị 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2050 đang được khẩn trương thực hiện. Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là phần rất quan trọng cần sớm được thực hiện để tích hợp trong quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 783/TTg-QHĐP ngày 23/6/2020 về chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

Để đẩy nhanh tiến độ, Đồ án điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đồng thời với Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, đã được lấy ý kiến các cơ quan đơn vị trong tỉnh vào tháng 11/2021. Đến nay thực hiện khoảng 90% khối lượng và đang được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp tư vấn cập nhật các nội dung liên quan phù hợp với Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: định hướng huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hoà là đô thị công nghiệp. 

Theo kế hoạch, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được hoàn chỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh vào tháng 6/2022 trước khi báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

T.Q.H.

Tin tức khác