Thực Hiện Các Biện Pháp Cấp Bách, Phòng Chống Dịch Covid-19 Trong Tiếp Nhận, Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính

| |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh;
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã  tổ chức quán triệt và yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:
  1. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Công văn số 2964/UBND-KSTT ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.
  2. Căn cứ danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, Văn phòng chủ trì chỉ đạo, đôn đốc Bộ phận Một cửa và các phòng chuyên môn tổ chức hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, thay vì đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa để hạn chế tập trung đông người góp phần phòng chống dịch Covid-19.
  3. Đối với những hồ sơ đã nộp cho Ban nhưng trước đó chưa đăng ký nhận kết quả qua bưu chính công ích, Bộ phận một cửa chủ động liên lạc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp để xác định đúng địa chỉ, phối hợp với bộ phận quản trị mạng tác nghiệp đăng ký dịch vụ trên Phần mềm Một cửa điện tử tỉnh, chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để chuyển trả kết quả đế địa chỉ người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có kết quả giải quyết.
  4. Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 2964/UBND-KSTT đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng các hình thức sau:
- Niêm yết tại Bộ phận một cửa;
- Công khai trên Trang thông tin điện tử của Ban.
  1. Sử dụng hình thức thông báo qua thư điện tử, điện thoại, tin nhắn sms và các hình thức thông báo phù hợp khác đến khách hàng giải quyết TTHC.
  2. Đề nghị khách hàng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào làm việc tại cơ quan và giao dịch tại Bộ phận Một cửa.

1.jpg (145 KB)


Tính đến ngày 15/4/2020, việc giải quyết TTHC tại Ban đạt được kết quả:
- Đã chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về các quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp sang trạng thái trực tuyến; cách sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; sẵn sàng phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan.
- Đối với các hồ sơ đang trong quá trình xử lý trên phần mềm một cửa và các hồ sơ tiếp nhận mới đến hết ngày 15/4/2020, công chức tại Bộ phận một cửa đã liên hệ với khách hàng để kiểm tra, hiệu chỉnh cập nhật thông tin địa chỉ (nếu địa chỉ muốn nhận kết quả qua bưu chính có khác so với thông tin đã khai báo trước đó) và tác nghiệp đăng ký dịch vụ trả kết quả qua bưu chính công ích giúp tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời giải thích rõ cho tổ chức, doanh nghiệp là dịch vụ này được miễn cước phí trong thời giam cách ly và nhằm hạn chế tập trung đông người tại cơ quan nhà nước, góp phần làm giảm nguy cơ lây lan Covid-19.
- Đối với các hồ sơ nộp trực tuyến, khi đến bước cần tác nghiệp trực tiếp nhưng khách hàng hoặc bưu chính công ích chưa chuyển đến, công chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện thao tác Dừng tính bổ sung hồ sơ, thông báo cho khách hàng bổ sung hồ sơ gốc để hoàn tất việc đăng ký thực hiện thủ tục và tiếp tục xử lý ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ. 
Như vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian đến sẽ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nộp hồ sơ và thanh toán online nhằm phòng, ngừa dịch Covid -19 cho đến khi công bố hết dịch.
Tin tức khác