TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

| |
Sáng ngày 16/01/2023, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Vương Thị Lệ Huyền - Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/01/2023.

 

bo nhiem pho truong ban1.JPG (75 KB)

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng mong rằng, bà Vương Thị Lệ Huyền cùng với tập thể lãnh đạo Ban quản lý đoàn kết, nỗ lực, tập trung trí tuệ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30/CTr-UBND ngày 23/02/022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia đầu tư; tiếp tục xây dựng kế hoạch xúc tiến thu hút các dự án đầu tư lớn mang tính động lực vào Khu kinh tế Vân Phong sau khi Đồ án điều chỉnh qu hoạch chung KKT Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho đơn vị trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

bo nhiem pho truong ban2.JPG (84 KB)

   
LTND