Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong Tổ Chức Hội Nghị Tuyên Truyền Những Kết Quả Nổi Bật Về Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011-2020

| |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.

1.jpg (98 KB)

Tại hội nghị, ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC cơ quan phổ biến nội dung Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030. Theo đó, trong 10 năm qua, hầu hết các mục tiêu trọng tâm mà UBND tỉnh đã đề ra tại Chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa đã đạt kết quả cao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm hạn như: triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại hoàn thành vượt mức cuối giai đoạn I; hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC 03 cấp; hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC; tỷ lệ thủ tục được cắt giảm thời gian so với quy định; nền tảng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đã sẵn sàng 100%; tỷ lệ văn bản điện tử qua môi trường mạng vượt chỉ tiêu và phạm vi triển khai đã vượt quy mô dự kiến; ban hành mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; chỉ tiêu giảm biên chế hành chính, sự nghiệp; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế trực tuyến, nộp thuế điện tử, giao dịch BHXH qua mạng; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đạt dưới 2% (chỉ tiêu là dưới 10%).

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ www.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh khi thực hiện công khai, tiếp nhận và giải quyết toàn bộ nhu cầu cho đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua một địa chỉ. Trên cổng chính Trung tâm có hướng dẫn chi tiết, khách hàng có thể tiếp cận, thao tác dễ dàng, tiện lợi bằng điện thoại thông minh; tự tra cứu thông tin bằng cách quét mã QR hoặc tra cứu qua tài khoản Zalo của trung tâm; thanh toán nhanh chóng nhờ kết nối thành công với các dịch vụ thanh toán phổ biến hiện nay, có biên lai điện tử, cho phép thực hiện trực tuyến đối với hồ sơ có dung lượng lưu trữ lớn, có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang cung cấp 25 TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 09 TTHC thanh toán trực tuyến, 40 TTHC thực hiện bưu chính công ích do Ban tiếp nhận, trả kết quả.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC. Đề nghị Lãnh đạo Ban cần quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC; sự phối hợp tích cực giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; lấy kết quả CCHC, giải quyết TTHC làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại CCVC, xét thi đua - khen thưởng; lấy sự hài lòng của người dân làm thức đo hiệu quả thực hiện CCHC; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác CCHC, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CCVC, đặc biệt là công chức tham gia thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Kết luận buổi tuyên truyền, ông Hoàng Đình Phi đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền sâu rộng về Trung tâm dịch vụ hành chính công đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài KKT&KCN. Đại diện các phòng, đơn vị thống nhất sẽ tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Khánh Hòa và sẽ tích cực tuyên truyền về Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Tin tức khác